E-learning

iSmart iSmart predstavuje moderný, užívateľsky príjemný a zároveň jednoduchý e-learningový nástroj, podporujúci elektronické vzdelávanie a rozvoj kompetencií súčasných zamestnancov, ako aj hodnotiaci a výberový proces pri prijímaní nových zamestnancov. iSmart zároveň poskytuje reporting pre potreby riadenia ľudských zdrojov vo firme.

Cloudové riešenie e-learningu šetrí náklady a zároveň zvyšuje komfort samoštúdia, ktoré môže prebiehať aj s využitím moderných mobilných zariadení kedykoľvek a kdekoľvek, kde je prístup na internet.

iSmart je e-learningový systém postavený na princípe manažovaného prostredia, t.j. prostredia, ktoré je plne pod kontrolou a umožňuje tak sledovať aktivitu a progres študujúcich alebo celých skupín študujúcich jednotlivcov. iSmart má vlastnú e-learningovú SMART metodiku, ktorá je v stručnosti založená na:

      Specific - každý objekt má svoj cieľ a prínos (koncept Mastery learning);

      Measurable - štúdium je priebežne vyhodnocované a monitorované;

      Attainable - objekty by mali na seba znalostne nadväzovať (koncept Bloom's Taxonomy);

      Relevant - priebeh vzdelávania napĺňa ciele a je prínosom personálnom rozvoji;

      Timed - objekty aj kurz sú časovo nastaviteľné v súlade so vzdelávacím plánom.