Pre užívateľov Pre študentov
 • štúdium kedykoľvek a kdekoľvek
 • možnosť nájsť si zamestnanie
 • dostupný na všetkých (aj mobilných) platformách
Pre lektorov Pre učiteľov
 • jednoduchý nástroj na tvorbu predmetov, podporuje štandard SCORM
 • on-line prehľad výsledkov a aktivít
 • reporting študijných výsledkov
Pre školy pre školy
 • moderný systém elektronického vzdelávania
 • kariérne centrum - prepojenie na prax
 • manažment kvality vzdelávania
Pre firmy pre firmy
 • elektronické vzdelávanie a rozvoj kompetencií zamestnancov
 • podpora hodnotiaceho a výberového procesu pri prijímaní zamestnancov
 • cloudové riešenie šetrí náklady a zároveň zvyšuje komfort samoštúdia
 • reporting pre potreby riadenia ľudských zdrojov