Štúdium kedykoľvek a kdekoľvek

Na všetkých platformách

 

Študujúci

Štúdium kedykoľvek a kdekoľvek

Na všetkých platformách

 

Anywhere

Rozvoj kompetencií zamestnancov

Reporting pre manažment vzdelávania

 

Skupina

Prívetivé manažované prostredie

On-line prehľad výsledkov

 

Teacher
Report

Pre študentov

 • štúdium kedykoľvek a kdekoľvek
 • možnosť nájsť si zamestnanie
 • dostupný na všetkých (aj mobilných) platformách
Pre študentov
Pre učiteľov

Pre učiteľov

 • jednoduchý nástroj na tvorbu predmetov, podporuje štandard SCORM
 • on-line prehľad výsledkov a aktivít
 • reporting študijných výsledkov

Pre školy

 • moderný systém elektronického vzdelávania
 • kariérne centrum - prepojenie na prax
 • manažment kvality vzdelávania
pre školy
pre firmy

Pre firmy

 • elektronické vzdelávanie a rozvoj kompetencií zamestnancov
 • podpora hodnotiaceho a výberového procesu pri prijímaní zamestnancov
 • cloudové riešenie šetrí náklady a zároveň zvyšuje komfort samoštúdia
 • reporting pre potreby riadenia ľudských zdrojov
iSmart Logo