O nás

Sme síce mladou slovenskou spoločnosťou, ktorá ale nadväzuje na bohaté skúsenosti jej zakladateľov v oblasti podnikového poradenstva, vývoja webových služieb a aplikácií, ako aj tvorby elektronických vzdelávacích objektov a komplexných e-learningových kurzov. Learning Management System iSmart je náš vlastný originálny e-learningový systém, ktorý je výsledkom viacročných skúseností a vlastného výskumu v oblastiach vzdelávania, e-learningu, ako aj znalostného manažmentu.

Zameriavame sa na tieto cieľové skupiny:

  • komerčné podniky a organizácie verejnej správy poskytujúce zamestnancom vzdelávanie v rámci adaptačného procesu, v procese rozvoja a pri zabezpečovaní zákonom povinných školení
  • vzdelávacie a poradenské spoločnosti poskytujúce školenia pre svojich zákazníkov
  • vysoké školy, ktoré chcú nielen sprístupňovať študentom materiály, ale poskytovať komplexný e-learningový systém založený na obojstrannej komunikácii a monitoringu vzdelávacieho procesu podľa ENQA (ESG)

Informácie o produktoch a službách

Okrem poskytovania e-learningového systému iSmart formou cloudových služieb ponúkame:

  • implementáciu LMS iSmart do existujúcich vzdelávacích procesov
  • školenia na LMS iSmart pre roly: administrátor, lektor, manažér vzdelávania
  • konzultácie v oblasti možností využitia e-learningu vo vzdelávaní a v procesoch znalostného manažmentu
  • vývoj elektronických kurzov
  • transformáciu vzdelávacieho obsahu do digitálnej formy pre potreby e-learningu
  • vývoj aplikácií a webových služieb na mieru
  • poradenské služby v oblasti znalostného manažmentu a manažmentu intelektuálneho kapitálu