Pre lektorov

UčiteľiSmart je komplexný a zároveň jednoduchý nástroj na tvorbu kurzov/predmetov. Prívetivé manažované prostredie podporuje súčasné trendy v oblasti elektronického vzdelávania a reportingu študijných výsledkov.

Umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi lektorom a študujúcimi, on-line prehľad výsledkov a aktivít, pohodlný import dát študujúcich užívateľov, predmetov a študijných skupín, ako aj  export dát pre potreby personálneho útvaru alebo manažmentu vzdelávacej inštitúcie.

iSmart podporuje medzinárodný štandard SCORM a tak je možné jednoducho konvertovať z akéhokoľvek existujúceho e-learningového systému.