Pre užívateľov

iSmart pre užívateľoviSmart predstavuje moderný, užívateľsky príjemný a zároveň jednoduchý e-learningový nástroj, v ktorom môžu zamestnanci na rôznych pozíciách absolvovať elektronické kurzy. Okrem priradených povinných kurzov v rámci nastaveného vzdelávacieho plánu má užívateľ možnosť výberu aj z katalógu kurzov. Kurzy sú členené na moduly a objekty, aby ich bolo možné absolvovať priebežne po menších častiach a vzdelávanie tak nepredstavovalo výraznú časovú záťaž.

Okrem zobrazovania študijného materiálu iSmart umožňuje odovzdávanie prác, diskusie k daným témam, testovanie si vedomostí atď.

iSmart funguje na všetkých platformách a je dostupný kedykoľvek a kdekoľvek, kde je prístup na internet.